ODE aan onze omgeving


Uit onze beginselverklaring:

Politiek is ook knopen doorhakken en besluiten nemen met het oog op de lange termijn, het grotere geheel en het algemeen belang. Voor het hier en nu, maar juist ook voor de toekomst, voor de generaties na ons. Dat kan op de korte termijn soms schuren.

Aan het prachtige landschap met bijzondere natuur rond karakteristieke bebouwing ontleent EijsdenMargraten haar identiteit.


houdt van deze omgeving, koestert haar en wil haar versterken.
zet in op een omgeving waar wonen en werken op een
duurzame wijze samengaan.

Voor ons is zuinig ruimtegebruik het uitgangspunt.

Natuur, landschap en klimaat zijn de belangrijkste voorwaarden voor ons bestaan en ons voortbestaan. Zij leveren de essentiƫle benodigdheden voor het leven op aarde en verdienen daarom extra bescherming.


vindt natuur en landschap een bestaansvoorwaarde en daarom een randvoorwaarde bij al het handelen

 

 


vindt klimaat hier en nu en wil gemeentelijke plannen getoetst aan de klimaatdoelen.


ziet veel mogelijkheden voor alternatieve energie die worden onderzocht en benut.


 

 


vindt
dat wonen beschikbaar moet zijn voor alle doelgroepen en benut hierbij bestaande bebouwing. ODE wil nieuwbouw liefst tussen bestaande bebouwing (inbreiding)


vindt dat agrarische ontwikkeling, bedrijvigheid, recreatie en toerisme gekenmerkt moeten worden door duurzaamheid, kwaliteit en kleinschaligheid


ziet
dat langzaam verkeer een belangrijke rol heeft en wil de buitenruimte hiervoor expliciet inrichten.


kijkt over de grenzen heen en zoekt actief
samenwerking.

 

Terug naar verkiezingsprogramma