Categorieën
ODE Opinie

podcast aflevering 2 natuurbuffer Cadier en Keer

De natuur in onze gemeente is vaak prachtig om te zien, maar staat ook onder druk. Wat het lastig maakt is dat er niet altijd goede verbindingen zijn tussen de verschillende natuurrijke gebieden. In Cadier en Keer kocht een groep inwoners samen een stuk land om een verbinding te verbeteren. De gemeente werkte daar heel fijn mee samen.

Deze aflevering vertelt Oscar Toebosch uit Cadier en Keer over dit project. Er wordt dialect gesproken.

Categorieën
ODE Opinie

Podcast aflevering 1

aflevering 1

Maria en Hanneke blikken terug op de vergaderingen van 7 en 8 juni 2022

7 juni was de eerste raadsvergadering.
ODE kwam met een motie over de gemeenschappelijke regelingen en een amendement op de verordening Hemelwater. Beiden zijn door de hele raad ondersteund: unaniem aangenomen.
Hoe zorgen we ervoor dat de mensen zelf iets te zeggen hebben over hoe het geld voor de gemeenschappelijke regelingen (in totaal bijna 30% van het budget van de gemeente) wordt besteed. Op dit moment hebben de gekozen raden geen vinger in de pap. Dat moet anders. De gemeenschappelijke regelingen moeten daarmee aan de slag en wij vragen ze hoe?
Mag je dat dan een motie van wantrouwen noemen, zoals PRO deed?  
We leggen ook uit wat een motie is en waar je aan moet denken bij gemeenschappelijke regelingen.  
En wat is een amendement?
 
Met een amendement veranderde ODE de verordening over de subsidie voor maatregelen voor regenwater, waardoor er minder kans is dat er misbruik gemaakt wordt van die subsidie. Wethouder Custers viel hier door de mand, kende hij zijn eigen verordening eigenlijk wel?
Twee onderwerpen kregen onze goedkeuring niet. Waarom waren we niet blij met ZoT de nieuwe organisatie die zich bezig gaat houden met verwarde mensen?  
En wat hadden we meer willen weten om een besluit te kunnen nemen over een plan van een boer die over wil gaan naar recreatie. In 2020 had de raad dat al eens goedgekeurd, maar de rechter oordeelde anders. Het moest dus nu opnieuw.
   
Maar hoe goed de vergadering ook verliep, hij begon verdrietig
woensdag 8 juni kreeg de raad het bestuursakkoord aangeboden, waarin de plannen staan voor de komende 4 jaar. En het college trad aan. ODE bedierf het feestje door te wijzen op langdurig zittende bestuurders en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Het is dan ook geen feestje, maar een serieuze zaak.