Categorieën
ODE Opinie

podcast 10 Floris moet verkassen

<
Waar moeten onze jongeren wonen?

Floris Postmes is messensmid en bouwde op Hoogcruts bij Noorbeek zijn eigen Tiny house. Hij dacht daar vijf jaar te mogen werken en wonen en zo langzaam een droom te realiseren. De gemeente besloot anders en gaf hem een maand om te vertrekken. In deze podcast vertelt hij over zijn werk, zijn droom en zijn bouwervaring. Laat de gemeente Eijsden-Margraten hier een kans liggen?

Floris is 21 jaar.

Categorieën
ODE Opinie

podcast 9 chocoladehart en giftige belangen

De overlast die inwoners hebben van toerisme en dan vooral het verkeer is zo groot geworden dat gemeenten samen gingen werken om daar een oplossing voor te vinden. Dat werd Team Heuvelland. Deze winter kwam dat team met een plan om de zaken aan te pakken, maar vrijwel niemand zag dat zitten. Niet dapper genoeg, te duur en te weinig samenwerking. Hoe pakt deze raad dat aan? Of beter gezegd, hoe pakt ze het niet aan.

Dan is er nog onduidelijkheid over spuitcirkels en giftige grond en barsten de kinderen uit de school in Eijsden.

Maria en Hanneke praten nog eens na over de vergadering van 14 februari 2023. Overigens de laatste  vergadering van waarnemend burgemeester Cox, zo te horen een ouwe lul met een chocolade hart.

Categorieën
ODE Opinie

podcast 8 De nieuwe burgemeester

Categorieën
ODE Opinie

podcast 7 Water, geld en plannetjes

ODE heeft nog veel vragen:

Hebben we eigenlijk een plan voor deze gemeente, of drijven we een beetje mee op de stroom? Waarom was er 5 jaar geleden geen oog voor een duurzame toekomst?

Een plan voor wateroverlast, maar gaan we ook iets doen om de oorzaak van die overlast aan te pakken?

Willen we met de forensenbelasting mensen ervan weerhouden om hier een tweede huis te nemen of vangen we graag hun centen?

En ga je nu al eindejaar wensen uitspreken of wacht je tot je zeker weet of dit de laatste vergadering van het jaar was?

Categorieën
ODE Opinie

De begroting en de politiek

De begroting lijkt over cijfers te gaan, maar eigenlijk geef je bij de begroting aan welke kant je op wil. Waar ga je wel geld aan uitgeven en waaraan niet. Met andere woorden, wat vind je belangrijk?

Daarom geven de partijen bij de begroting hun algemene kijk op de zaken. De partijen vertellen waar wat hen betreft het komende jaar aan gewerkt moet worden en op welke manier. De begroting is daardoor dus eigenlijk vooral een politiek moment. Door deze algemene beschouwingen te volgen krijg je een heel goed beeld van waar een partij voor staat.

Bekijk hier de algemene beschouwingen. ODE leest vanaf 1.15 uur

ODE algemene beschouwingen november 2022

Categorieën
ODE Opinie

podcast 6 monumenten en een schot?

Maria en Hanneke praten buiten in het herfstzonnetje na over de raadsvergadering van 18 oktober. Was het terecht dat de burgemeester zich ergerde aan een extra spreker? Heeft de raad iets tegen ondernemers, zoals de VVD meende, of voelde argumenten rondom de wijziging van de monumentenverordening om een andere reden niet lekker? Ben je onaardig als je tegen een aardige motie stemt? En wordt daar nou een schot gelost?

(Het irritante getik in de fragmenten uit de raadsvergadering is de pen van de burgemeester waar hij mee speelt. Hij is zich er niet van bewust dat hij constant zijn microfoon open heeft staan. Excuses daarvoor. We zullen hem erop wijzen.)

Categorieën
ODE Opinie

podcast aflevering 5 Over een nieuwe burgemeester, participatie en wonen

Categorieën
ODE Opinie

podcast 4 raadsvergadering 12 juli

Maria en Hanneke praten na over de vergadering van 12 juli, de laatste voor de vakantie.

de jaarrekening kwam voorbij en de burap. Die laatste laat zien hoe het gaat met de plannen die in de begroting van afgelopen november werden gepresenteerd. Eigenlijk nog van het oude college.

De raad gaat anders werken en moest dus een besluit over zichzelf nemen.

Niels Duits van het CDA bracht een motie in om de startersleningen te verhogen.

ODE legde de raad een motie voor om nu al aan te geven dat Eijsden-Margraten geen geld wil steken in het omgevingsfonds, dat de provincie wil instellen om de schade die het openblijven van vliegveld MAA aan de omwonenden berokkent, te herstellen of te voorkomen.

 

Categorieën
ODE Opinie

Podcast no 3 Bemelen

Naast het gemeenschapshuis wonen dat eigendom is van een stichting waarvan de (inmiddels voormalige) wethouder voorzitter is. Bart Geurts vertelt hoe hij en zijn vrouw dat ervaren.

Categorieën
ODE Opinie

podcast aflevering 2 natuurbuffer Cadier en Keer

De natuur in onze gemeente is vaak prachtig om te zien, maar staat ook onder druk. Wat het lastig maakt is dat er niet altijd goede verbindingen zijn tussen de verschillende natuurrijke gebieden. In Cadier en Keer kocht een groep inwoners samen een stuk land om een verbinding te verbeteren. De gemeente werkte daar heel fijn mee samen.

Deze aflevering vertelt Oscar Toebosch uit Cadier en Keer over dit project. Er wordt dialect gesproken.