Categorieën
ODE Opinie

podcast 14 Vrouwonvriendelijk

ODE  en PRO mochten weer eens ervaren hoe gemakkelijk mannen vrouwen vernederen. Dit keer gebeurde het openbaar, in de raadsvergadering.

Bekijk hier de vergadering, maar het was vooral agendapunt 8 over het Gemeentelijk KwaliteitsMenu waarin de heren uit de bocht vlogen.

Inhoudelijk ging het verder over de jaarstukken, de halfjaarlijkse rapportage van het college en het rapport van de Rekenkamer.

 

Categorieën
ODE Opinie

podcast 13 Geen fijne herinnering

Bij het opnemen van deze podcast bleek dat we allebei met een akelig gevoel naar de vergadering terugkeken.

Vanaf deze vergadering schrijft een beroepsschrijver een zakelijk verslag van de vergadering in het plaatselijke blad, waar de gemeente haar mededelingen in doet.

Daarover meldde de lokale coalitiepartij dat dit een censuurmaatregel (al gebruikten ze dit woord niet) was, omdat de inhoud van wat de fracties schreven niet in orde was.

Het werd door de andere coalitiepartijen niet tegengesproken.

Het lag dan ook in de lijn der verwachting dat de coalitiepartijen alles zouden doen om uitingen van de oppositie zoveel mogelijk te beperken. Ze grepen alle middelen aan.

Zelfs naar het uitvoeren van de controlerende taak, werd een waarschuwende vinger opgestoken.

Wat gebeurde er bij de beschouwing van de kadernota? Was dit een bewuste poging van het college om via de voorzitter de oppositie te hinderen?

En tenslotte werden we geconfronteerd met een stukje onvervalste, uiterst beleefd gebrachte discriminatie van de Lokale partij.

Categorieën
ODE Opinie

Podcast 12 Over de WMO en een overval

Afgelopen vergadering stond het beleidsplan WMO op de agenda. Een belangrijk stuk omdat het bepalend is voor hoe de zorg in onze gemeente geregeld is.

De raad heeft geen slotwoord meer, maar we openen nog wel. Een simpele, weinig poëtische tekst waar ODE wel wat aan veranderd had willen zien. Maar we waren de enige.

En als we klaar zijn, weet Hanneke, maar Maria niet, dat elk moment de burgemeester op de stoep kan staan met een lintje voor Maria.

Categorieën
ODE Opinie

Podcast 11 Gestolen droom, of…

 

Waar moeten onze jongeren wonen? deel 2

Voor mensen die alleen zijn is het tegenwoordig heel lastig om een woning te vinden. Zeker als je graag in Eijsden-Margraten en nog liever in je eigen dorp wil blijven wonen. Chislain Huids had een idee met kleine, tijdelijke woningen die niet tot nauwelijks gebruik hoeven te maken van gemeentelijke voorzieningen. Hij had een locatie, hij had vrienden in dezelfde situatie als hij, en ze konden het zelf maken. De gemeente juichte…, maar dan.

Wetten zijn er om ons te dienen, om het eerlijk te houden, om te beschermen, maar wie is ‘ons’ vraag je je soms af.

Categorieën
ODE Opinie

podcast 10 Floris moet verkassen

<
Waar moeten onze jongeren wonen?

Floris Postmes is messensmid en bouwde op Hoogcruts bij Noorbeek zijn eigen Tiny house. Hij dacht daar vijf jaar te mogen werken en wonen en zo langzaam een droom te realiseren. De gemeente besloot anders en gaf hem een maand om te vertrekken. In deze podcast vertelt hij over zijn werk, zijn droom en zijn bouwervaring. Laat de gemeente Eijsden-Margraten hier een kans liggen?

Floris is 21 jaar.

Categorieën
ODE Opinie

podcast 9 chocoladehart en giftige belangen

De overlast die inwoners hebben van toerisme en dan vooral het verkeer is zo groot geworden dat gemeenten samen gingen werken om daar een oplossing voor te vinden. Dat werd Team Heuvelland. Deze winter kwam dat team met een plan om de zaken aan te pakken, maar vrijwel niemand zag dat zitten. Niet dapper genoeg, te duur en te weinig samenwerking. Hoe pakt deze raad dat aan? Of beter gezegd, hoe pakt ze het niet aan.

Dan is er nog onduidelijkheid over spuitcirkels en giftige grond en barsten de kinderen uit de school in Eijsden.

Maria en Hanneke praten nog eens na over de vergadering van 14 februari 2023. Overigens de laatste  vergadering van waarnemend burgemeester Cox, zo te horen een ouwe lul met een chocolade hart.

Categorieën
ODE Opinie

podcast 8 De nieuwe burgemeester

Categorieën
ODE Opinie

podcast 7 Water, geld en plannetjes

ODE heeft nog veel vragen:

Hebben we eigenlijk een plan voor deze gemeente, of drijven we een beetje mee op de stroom? Waarom was er 5 jaar geleden geen oog voor een duurzame toekomst?

Een plan voor wateroverlast, maar gaan we ook iets doen om de oorzaak van die overlast aan te pakken?

Willen we met de forensenbelasting mensen ervan weerhouden om hier een tweede huis te nemen of vangen we graag hun centen?

En ga je nu al eindejaar wensen uitspreken of wacht je tot je zeker weet of dit de laatste vergadering van het jaar was?

Categorieën
ODE Opinie

De begroting en de politiek

De begroting lijkt over cijfers te gaan, maar eigenlijk geef je bij de begroting aan welke kant je op wil. Waar ga je wel geld aan uitgeven en waaraan niet. Met andere woorden, wat vind je belangrijk?

Daarom geven de partijen bij de begroting hun algemene kijk op de zaken. De partijen vertellen waar wat hen betreft het komende jaar aan gewerkt moet worden en op welke manier. De begroting is daardoor dus eigenlijk vooral een politiek moment. Door deze algemene beschouwingen te volgen krijg je een heel goed beeld van waar een partij voor staat.

Bekijk hier de algemene beschouwingen. ODE leest vanaf 1.15 uur

ODE algemene beschouwingen november 2022

Categorieën
ODE Opinie

podcast 6 monumenten en een schot?

Maria en Hanneke praten buiten in het herfstzonnetje na over de raadsvergadering van 18 oktober. Was het terecht dat de burgemeester zich ergerde aan een extra spreker? Heeft de raad iets tegen ondernemers, zoals de VVD meende, of voelde argumenten rondom de wijziging van de monumentenverordening om een andere reden niet lekker? Ben je onaardig als je tegen een aardige motie stemt? En wordt daar nou een schot gelost?

(Het irritante getik in de fragmenten uit de raadsvergadering is de pen van de burgemeester waar hij mee speelt. Hij is zich er niet van bewust dat hij constant zijn microfoon open heeft staan. Excuses daarvoor. We zullen hem erop wijzen.)