Categorieën
ODE Opinie

Podcast 12 Over de WMO en een overval

Afgelopen vergadering stond het beleidsplan WMO op de agenda. Een belangrijk stuk omdat het bepalend is voor hoe de zorg in onze gemeente geregeld is.

De raad heeft geen slotwoord meer, maar we openen nog wel. Een simpele, weinig poëtische tekst waar ODE wel wat aan veranderd had willen zien. Maar we waren de enige.

En als we klaar zijn, weet Hanneke, maar Maria niet, dat elk moment de burgemeester op de stoep kan staan met een lintje voor Maria.