Wonen

Op dit moment is het dringen op de woningmarkt, maar in de toekomst verandert dat, tenzij we de gemeente aantrekkelijk weten te houden voor jonge mensen.


vindt dat je bij woningplannen moet zorgen voor flexibiliteit. Nu zijn er meer woningen nodig,
straks minder. Nu zijn nog veel grote woningen bewoond, straks komen ze leeg, maar voldoen ze wellicht niet meer aan de eisen die aan woningen worden gesteld qua, duurzaamheid en comfort.zet bij woningbouw in op verdere inbreiding. In de grote kernen Eijsden en Margraten kan beperkte (midden)hoogbouw om het kwetsbare buitengebied te ontlasten zonder het groene en dorpse karakter van de kernen aan te tasten


wil duurzaam bouwen, afgestemd op de juiste doelgroep (starters en jongeren, maar ook ouderen en eenpersoons- huishoudens) en op woongedrag zoals de toename van het thuiswerken.


wil langdurig leegstaande kantoren en winkelpanden benutten voor huisvesting en stimuleren dat leegstaande schuren worden verbouwd tot woningen.


wil een strategisch gronden woningbouwbeleid voeren om prijzen voor starters te drukken.

 

wil coöperatieve woonvormen, woonverenigingen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap CPO), Tiny Houses en andere alternatieve woonvormen aanmoedigen.

Het is wettelijk niet toegestaan om jongeren uit de eigen gemeente voor te laten gaan op de woningmarkt, maar

ziet mogelijkheden om hen wel een voorsprong te geven. Bijvoorbeeld door jongeren die een huis zoeken breed te informeren, zodat ze goed voorbereid de woningmarkt opgaan. Collectieve (ver)bouwprojecten (CPO) geven jonge mensen ook meer kans om in het gewenste dorp aan een woning te komen, doordat ze dichter bij het vuur zitten en samen financieel sterker staan.

Terug naar ODE aan onze omgeving