Verkeer en vervoer


Het is druk in EijsdenMargraten, zeker in de weekenden. Er is veel verschillend verkeer. Verschillend in snelheid, in maat zowel qua omvang als geluid, en in kwetsbaarheid.
De verkeersdruk heeft 
negatieve effecten op het woongenot van onze inwoners, op de verkeersveiligheid en op de natuur en het landschap.

Terlinden

Kleine woongemeenschappen als Bruisterbosch, Honthem, Eckelrade, Libeek ervaren verkeersoverlast doordat ze als doorgangsdorpen worden aangemerkt.

Dat werkt sluipverkeer in de hand, dat de route vaak neemt en de neiging heeft te hard te rijden. Inwoners van diverse kernen hebben al heel goede plannen geopperd.


wil kleine dorpsgemeenschappen een andere  verkeersomschrijving (bijvoorbeeld woonerf) geven, waardoor ontmoedigingsmaatregelen ingevoerd kunnen worden en
sluipverkeer geen voordeel ervaart van routes binnendoor.geeft op veelgebruikte fietsroutes fietsers voorrang op snelverkeer.


wil grote voertuigen en machines in onze woonkernen en holle wegen met kwetsbare bermen ontmoedigen, maar daarbij wel gezamenlijk onderzoeken wat alternatieven zijn qua route en materieel.


wil geen verdere verharding van land en veldwegen.


 


wil samen met de ons omringende gemeenten en in overleg met inwoners en ondernemers de (lawaai en uitstoot producerende) toeristische verkeersdruk terugdringen.

terug naar ODE aan onze omgeving