Landbouw

Landbouw
De landbouw en de gemeente zijn grootgrondbezitters in onze gemeente. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid. Er bestaat veel regelgeving voor landbouw, maar geen zekerheid omdat de
regels elk moment weer kunnen veranderen.

Dat maakt het voor boeren risicovol om met omvorming aan de slag te gaan en geeft de projecten een onzekere toekomst. Wat is nodig om de landbouw natuurinclusief en passend binnen ons coulisselandschap te krijgen en te houden?


wil een duidelijk plan maken waar de gemeente naartoe wil met de landbouw. Dat plan moet rust en zekerheid aan de boeren geven.
Deze visie en het uitvoeringsplan kan alleen samen met boeren gemaakt worden.


vindt daarvoor noodzakelijk:

Openbare kennisvergaring voor alle partijen die hierin samen optrekken. Ervaringsverhalen, wetenschappelijke onderbouwing, financiële mogelijkheden.

Gezamenlijk een duidelijke langetermijnvisie ontwikkelen op landbouw en (alternatieve) agrarische ontwikkelingen waarbij natuurinclusieve kleinschalige landbouw met ruimte voor landschapselementen, natuur en rommelhoekjes en waarin de gezondheid van bewoners centraal staat.

Vergunningen en subsidies voor nieuwe ontwikkelingen worden toegespitst op het bereiken van dit doel en ondernemers worden ondersteund bij de omvorming.

terug naar Economie