Inleiding op het verkiezingsprogramma

Openingswoord

Wanneer we zoeken naar wat mensen gelukkig maakt, dan heeft EijsdenMargraten veel te bieden.
Het landschap is mooi, de natuur is rijk, het wonen is aangenaam, tradities kleuren het leven van  alledag, de levensstandaard is bovengemiddeld, spijs en drank zijn overvloedig, lekker, en dichtbij te halen.

Dat klinkt als een paradijs en op mooie dagen ervaren we dat ook zo. Niet iedere dag, want alles went, ook een goed leven. Op die andere dagen zien we wat ontbreekt, wat beter kan en wat dreigt
te verdwijnen. Of we zien het mooie niet meer en maken daardoor dingen stuk.


realiseert 
zich daarbij absoluut dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is en misschien moeilijker wordt de komende tijd.

De laatste jaren werden we ons, door allerlei oorzaken, steeds meer bewust van wat belangrijk is voor ons leven:

Door de klimaatcrisis die ons leert hoe sterk we afhankelijk zijn van de natuur om gezond en veilig te blijven. 
Door de coronacrisis die veel verdriet en angst bracht, maar ook laat ervaren dat het leven minder hectisch kan zijn, dat je niet elke dag in de auto hoeft te stappen om te gaan werken, dat het niet per se nodig is om naar de andere kant van de wereld te vliegen om een fijne vakantie te hebben. Die crisis maakte ook duidelijk hoe belangrijk school is voor kinderen en dat goed onderwijs geven niet iets is wat je wel even doet. Hij laat zien wat waardevolle beroepen zijn als zorg en politie.
Door de energiecrisis die ons bewust maakt van de eindigheid van stoffen, waardoor we op zoek moeten naar andere manieren om ons huis warm of juist koel te houden, ons te
verplaatsen en ons digitale leven te leiden. Bovendien maakt schaarste duur. Olie en gas vreten aan onze portemonnee.

Door de wooncrisis die het voor jonge mensen extra lastig maakt om hier een huis te vinden, terwijl we juist jonge mensen nodig hebben om een toekomstbestendige gemeente te blijven.


Op zulke momenten beseffen we wat we waardevol vinden en wat we daarvoor over hebben.

legt daarom
in dit verkiezingsprogramma kwesties voor, waarover we richting toekomst nadenken


vindt het niet meer van deze tijd om als overheid eenzijdig met oplossingen te kome
n.


heeft wel ideeën en een stip op de horizon. Bewust niet heel veel en niet heel expliciet, omdat flexibiliteit en denkruimte nodig is als je inwoners wil betrekken.


ziet een paar algemene punten die gelden voor het overheidshandelen:
Houd het menselijk

Ga uit van vertrouwen

Wees duidelijk zodat mensen weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten.

Kijk naar het brede perspectief. Dus houd bij besluitvorming rekening met het effect van het besluit op andere zaken. Positieve en negatieve effecten

Dit verkiezingsprogramma bestaat uit vier odes:

AAN DE DEMOCRATIE
AAN DE MENSEN
AAN ONZE OMGEVING
AAN WAT WE AL ZIJN

terug naar het verkiezingsprogramma