ODE aan de Democratie

Uit onze beginselverklaring:

Politiek is niet voor, maar van de burgers. Dat is niet alleen zo in verkiezingstijd, als we onze stem uitbrengen.

In vier jaar gebeurt er veel dat onze levens beïnvloedt, daarom moet er ook ná de verkiezingen oog en oor zijn voor de meningen in de samenleving. Dat geeft elke meerderheid de verplichting om open te staan voor wat er leeft, om te luisteren naar de minderheid en daar rekening mee te houden.

Dat kan alleen maar eerlijk als het democratisch goed geregeld is, zodat helder is via welke lijnen beslissingen worden genomen en vriendjespolitiek geen kans krijgt.


ziet in het politieke spel vier spelers, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en het aan elkaar verplicht zijn om hun rol serieus te nemen. Door elkaar op waarde te schatten en ieder de ruimte te geven die nodig is, kan er weer vertrouwen in elkaar komen en wordt de democratie sterker.

1 DE BURGERS (lees meer)
2 DE GEMEENTERAAD (lees meer)
3 COLLEGE VAN B&W (lees meer)
4 DE BURGEMEESTER (lees meer)

terug naar verkiezingsprogramma