ODE aan wat we al zijnbeschrijft in dit verkiezingsprogramma wat zij belangrijk vindt en wat voor soort gemeente ze voor ogen heeft. Hoe belangrijk ze het landschap vindt en hoe noodzakelijk goede zorg voor en versterking van de natuur.


uit haar zorg over de teloorgang van de landbouw en onderstreept het belang van kleinschalige landbouwom onze omgeving mooi te houden


is voorstander van goed voedsel dat dichtbij, op duurzame wijze wordt
geproduceerd en geconsumeerd.


onderschrijft het belang van onze culturele en
gebouwde geschiedenis.pleit voor langzamer leven, waarbij mensen oog houden voor
elkaar, zorg goed geregeld is en kinderen zich op een gezonde manier tot volwassenen kunnen ontwikkelen.


spreekt uit hoe ze respectvol met de omgeving, de mensen die er wonen en hun geschiedenis om wil gaan en hoe ze een duurzame toekomst ziet.


wil een goede samenwerking tussen inwoners en gemeente.

 


constateert dat Eijsden
Margraten daarvoor de perfecte blauwdruk in de la heeft liggen: Cittaslow

lees het Cittaslowmanifest

 

 


wil dat EijsdenMargraten de titel Cittaslow eerlijk kan dragen, omdat de gemeente haar beleid voert, passend binnen die filosofie

 

terug naar verkiezingsprogramma