Zorg

Zorg

De komende jaren zal de groep ouderen flink in aantal stijgen. ODE wil hen niet als een punt van zorg zien, maar als een groep die wezenlijk bijdraagt aan de sfeer en het eigene in de dorpen.

Immers, ouderen zijn een belangrijke bron van kennis en hebben ervaring met de geschiedenis en de tradities van onze gemeente. Ze nemen doorgaans ook graag en tot op hoge leeftijd deel aan het dorps en verenigingsleven.

Dat neemt niet weg dat ouderdom met gebreken komt en we ons zorgsysteem goed op orde moeten hebben, zodat mensen kunnen krijgen wat ze nodig hebben om zo lang mogelijk onafhankelijk en gelukkig te blijven.

Daarbij hoort volgens ODE ook verantwoordelijk voor de toegankelijkheid in onze kernen voor mensen die gehinderd zijn in hun bewegingen.


vindt het belangrijk dat mensen niet in een dankbaarheidspositie geduwd worden, doordat ze hulp nodig hebben, maar met hun beperkingen een volwaardige rol kunnen blijven spelen.

Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen die op sommige gebieden of momenten ondersteuning
nodig heeft.

vindt ook dat mantelzorg geen liefdewerk oud papier is, maar een serieuze en vaak ook zware belasting, die weliswaar met liefde wordt gedragen, maar daarom nog niet vanzelfsprekend is.

Mantelzorgers zijn een belangrijke ontlasting van de reguliere zorg en besparen de overheid veel
geld. Daar mag de gemeente wel wat voor terug doen. Een mantelzorgcompliment is belangrijk,
maar ook ondersteuning en respijtzorg, zodat mantelzorgers het volhouden.

Preventie
Wanneer gesproken wordt over voorkomen dat mensen ziek worden, dan is naast gezonde voeding, het bestrijden van eenzaamheid en mensen laten bewegen, ontiegelijk belangrijk. Steeds meer geld wordt gestoken in preventie.


Huisdieren helpen om minder eenzaam te zijn, bovendien vragen ze zorg wat een reden van bestaan
geeft. Honden maken dat mensen gaan bewegen. Huisdieren besparen de gemeente veel zorgkosten.

Jaarlijks haalt de gemeente bijna 1,5 ton aan hondenbelasting op. Een belasting die ongemotiveerd is, want er is geen grond voor deze heffing. Bovendien is hij slechts op één huisdier
van toepassing.
Dat is geen gelijke behand
eling ten opzichte van eigenaren van andere huisdieren die buitenshuis komen, zoals katten, duiven of paarden.


wil de hondenbelasting in vier jaar afbouwen tot nul.

terug naar ODE aan de mensen