Werkgelegenheid


Werkgelegenheid


Op dit moment staat de arbeidsmarkt onder spanning. Tekort aan geschikt personeel voor de zorg, in het onderwijs, bij de politie baart zorgen.
Maar ook werk waar minder tot geen scholing voor nodig
is, zoals fietskoeriers, horecapersoneel en winkelpersoneel is moeilijk te vinden.
Een tijd waarin je
verwacht dat de werkloosheid vrijwel verleden tijd wordt en die ook mogelijkheden biedt voor mensen voor wie het moeilijker is passend werk te vinden.

EijsdenMargraten heeft sinds 2021 een eigen sociale dienst, SEM. Het is nog te vroeg om een werkelijk oordeel te geven over het functioneren daarvan, maar de geluiden zijn positief. Een van de taken die erbij hoort is de zorg voor de integratie van de statushouders, dat zijn vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen.

EijsdenMargraten moet elk jaar een vastgesteld aantal statushouders een woonplek in de gemeente geven. Dat is moeilijk omdat er te weinig huurhuizen beschikbaar zijn en bovendien weinig huizen die geschikt zijn voor wat grotere gezinnen.

zal SEM kritisch blijven volgen, omdat ODE het belangrijk vindt dat de sociale dienst een menselijk gezicht heeft, wat meer betekent dan voldoen aan een wettelijke taak. Vooral ook
met het oog op inburgering en integratie van statushouders.


vindt een goed inwonersnetwerk om statushouders op te vangen, vertrouwd te maken met de taal en hun weg te leren vinden in onze maatschappij onontbeerlijk. Zo’n vrijwilligersnetwerk kan niet functioneren zonder praktische en financiele ondersteuning van de gemeente.


vindt dat tijdelijke huisvesting echt tijdelijk moet zijn en de mensen die daar noodgedwongen gebruik van moeten maken, niet op kosten mag jagen.

terug naar ODE aan de mensen