Verenigingsleven

Verenigingsleven

Een gekoesterde factor in het sociale leven van EijsdenMargraten is het verenigingsleven.

vindt verenigingen belangrijk en wil graag dat ze ook in de toekomst een grote rol blijven spelen.

Verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen en ze hebben meer moeite dan vroeger om vrijwilligers te vinden voor de taken die bij een verenigingsleven komen kijken.

Hoe maken we het voor nieuwe mensen die in onze gemeente komen wonen aantrekkelijk om deel te nemen aan het sociale leven in het dorp van hun keuze?


wil samen met verenigingen zoeken naar wat nodig is om het verenigingsleven fit te houden.ondersteunt burgerinitiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid en
de onderlinge verbondenheid in kernen.

terug naar ODE aan de mensen