Van vergrijzing naar vergroening

EijsdenMargraten is een gemeente die sterk vergrijst. Wil deze gemeente over twintig jaar nog steeds een vitale gemeente zijn, dan is het belangrijk dat hier jonge gezinnen een goede plek vinden.vindt
dat we
als gemeente niet hoeven te groeien, maar het is wel belangrijk dat het inwonertal niet sterk vermindert. Immers, als er minder mensen zijn wordt ook het voorzieningenaanbod
minder, bloedt het verenigingsleven dood, wordt de zorg duurder en daardoor zien mensen zich weer genoodzaakt te vertrekken. Een race achteruit.


vindt dat je daar nu al over na moet denken, een visie hebben op hoe je de vergrijzing begeleidt
en de verjonging stimuleert. Wat is nodig om een levendige gemeente te blijven?


Van vergrijzing naar vergroeningwil onderzoeken waarom jonge gezinnen hier willen blijven wonen en waarom jonge mensen van buiten hier zijn komen wonen. Doormiddel van burgerparticipatie wordt duidelijk welke
positieve zaken we kunnen versterken en voor welke negatieve punten we een oplossing nodig hebben.


Geld moet daarbij niet het uitgangspunt zijn. Natuurlijk gaan we niks over de balk gooien, maar wanneer een optie meer kost, maar waardevol is, dan verdient die optie de voorkeur.
Bijvoorbeeld: Sport dichtbij vergroot de kans dat kinderen gaan sporten.
Als het niet dichtbij kan, dan goede vervoersmogelijkheden regelen/faciliteren. Sport moet gemakkelijk bereikbaar en betaalbaar zijn. Keuze voor nabije sportgelegenheid gaat boven bezuinigen op aantal sportcomplexen

En wat als de jonge gezinnen willen komen, zijn we er klaar voor?

Op dit moment zijn er weinig woningen en de huizen zijn duur, maar na 2040 ontstaat leegstand als we niet nu al nadenken over het aantrekken van nieuwe inwoners. Bijbouwen maakt het probleem waar we straks mee te maken krijgen groter.

Welke andere mogelijkheden zijn er?


Wat betekenen meer woonwerkverkeer voor de verkeersdruk? En voor de duurzaamheid?

Hoe moet het openbaar vervoer georganiseerd worden?

Wat vraagt een meer thuiswerkende bevolking van het digitale netwerk?


Als alleen grotere kernen aantrekkelijk zijn voor nieuwe jonge gezinnen, hoe blijven dan de kleinere kernen leefbaar als straks de bevolking krimpt?

Wat is nodig om ook dan het verenigingsleven fit te houden? Meer geld? Andere werkwijzen?

En wat zijn alternatieven als dat niet lukt?


Hoe komen nieuwe inwoners in verbinding met het verleden van het dorp: de tradities, de gebruiken, de verhalen?

 

wil de komende vier jaar, samen met de mensen uit deze gemeente, de antwoorden op die vragen
vinden.

Terug naar ODE aan de mensen