Onderwijs

Onderwijs
Meer Jonge gezinnen heeft ook consequenties voor het onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen.

Inhoudelijk kan de gemeente hooguit een beetje invloed uitoefenen door mee te praten in het LEA (Lokale Educatieve Agenda). ODE vindt dat geen probleem omdat het onderwijs al met veel bemoeienis te maken heeft.

Waar de gemeente wel aan moet werken zijnĀ voorwaarden voor kinderen om veilig op school te komen.


wil samen met betrokkenen per school een plan ontwikkelen om de verkeerssituatie rond de school veilig te maken


vindt dat
gezamenlijk schoolvervoer nodig is om het aantal autobewegingen terug te dringen.wil het LEA benutten om het buurtaalonderwijs bespreekbaar te maken. Immers, we leven in een gebied dat direct aansluit op Frans taalgebied en dicht bij het Duitse ligt. Wanneer onze kinderen over de grens kunnen spreken verveelvoudigen hun kansen om in deze (Eu)regio werk te vinden.


vindt ook dat de gemeente haar contacten over de grens moet benutten om scholen in de buurlanden samen te brengen met onze scholen.

terug naar ODE aan de mensen