Kunst en cultuur

Kunst en cultuur


ziet kunst
en cultuur in al zijn vormen als onlosmakelijk met de mens verbonden en daarom onontbeerlijk voor het welzijn van mensen. Kunst geeft ruimte aan emoties en gedachten en maakt
die los bij degene die kunst beleeft.ondersteunt burgerinitiatieven die het culturele leven versterken en vernieuwen.

terug naar ODE aan de mensen