Digitale veiligheid

Digitale veiligheid

Voor iedereen is het gebruik van allerlei wachtwoorden veel gedoe. Toch moeten veel websites weten met wie ze te maken hebben. Vaak wordt er veel meer informatie gevraagd dan dat strikt
genomen noodzakelijk is.

Ook bij de gemeente gaat steeds meer digitaal. Het gaat hier niet alleen om gemeentelijke informatie, maar over (soms zeer persoonlijke) informatie van alle inwoners.


vindt dat alleen die informatie gevraagd mag worden die strikt noodzakelijk is.


vindt dat niet bezuinigd mag worden op de veiligheid van het gemeentelijke digitale systeem.

terug naar ODE aan de mensen