Categorieën
ODE Opinie

podcast 8 De nieuwe burgemeester

Categorieën
ODE Opinie

podcast 7 Water, geld en plannetjes

ODE heeft nog veel vragen:

Hebben we eigenlijk een plan voor deze gemeente, of drijven we een beetje mee op de stroom? Waarom was er 5 jaar geleden geen oog voor een duurzame toekomst?

Een plan voor wateroverlast, maar gaan we ook iets doen om de oorzaak van die overlast aan te pakken?

Willen we met de forensenbelasting mensen ervan weerhouden om hier een tweede huis te nemen of vangen we graag hun centen?

En ga je nu al eindejaar wensen uitspreken of wacht je tot je zeker weet of dit de laatste vergadering van het jaar was?

Categorieën
ODE Opinie

De begroting en de politiek

De begroting lijkt over cijfers te gaan, maar eigenlijk geef je bij de begroting aan welke kant je op wil. Waar ga je wel geld aan uitgeven en waaraan niet. Met andere woorden, wat vind je belangrijk?

Daarom geven de partijen bij de begroting hun algemene kijk op de zaken. De partijen vertellen waar wat hen betreft het komende jaar aan gewerkt moet worden en op welke manier. De begroting is daardoor dus eigenlijk vooral een politiek moment. Door deze algemene beschouwingen te volgen krijg je een heel goed beeld van waar een partij voor staat.

Bekijk hier de algemene beschouwingen. ODE leest vanaf 1.15 uur

ODE algemene beschouwingen november 2022

Categorieën
ODE Opinie

podcast 6 monumenten en een schot?

Maria en Hanneke praten buiten in het herfstzonnetje na over de raadsvergadering van 18 oktober. Was het terecht dat de burgemeester zich ergerde aan een extra spreker? Heeft de raad iets tegen ondernemers, zoals de VVD meende, of voelde argumenten rondom de wijziging van de monumentenverordening om een andere reden niet lekker? Ben je onaardig als je tegen een aardige motie stemt? En wordt daar nou een schot gelost?

(Het irritante getik in de fragmenten uit de raadsvergadering is de pen van de burgemeester waar hij mee speelt. Hij is zich er niet van bewust dat hij constant zijn microfoon open heeft staan. Excuses daarvoor. We zullen hem erop wijzen.)

Categorieën
ODE Opinie

podcast aflevering 5 Over een nieuwe burgemeester, participatie en wonen

Categorieën
ODE Opinie

podcast 4 raadsvergadering 12 juli

Maria en Hanneke praten na over de vergadering van 12 juli, de laatste voor de vakantie.

de jaarrekening kwam voorbij en de burap. Die laatste laat zien hoe het gaat met de plannen die in de begroting van afgelopen november werden gepresenteerd. Eigenlijk nog van het oude college.

De raad gaat anders werken en moest dus een besluit over zichzelf nemen.

Niels Duits van het CDA bracht een motie in om de startersleningen te verhogen.

ODE legde de raad een motie voor om nu al aan te geven dat Eijsden-Margraten geen geld wil steken in het omgevingsfonds, dat de provincie wil instellen om de schade die het openblijven van vliegveld MAA aan de omwonenden berokkent, te herstellen of te voorkomen.

 

Categorieën
ODE Opinie

Podcast no 3 Bemelen

Naast het gemeenschapshuis wonen dat eigendom is van een stichting waarvan de (inmiddels voormalige) wethouder voorzitter is. Bart Geurts vertelt hoe hij en zijn vrouw dat ervaren.

Categorieën
ODE Opinie

podcast aflevering 2 natuurbuffer Cadier en Keer

De natuur in onze gemeente is vaak prachtig om te zien, maar staat ook onder druk. Wat het lastig maakt is dat er niet altijd goede verbindingen zijn tussen de verschillende natuurrijke gebieden. In Cadier en Keer kocht een groep inwoners samen een stuk land om een verbinding te verbeteren. De gemeente werkte daar heel fijn mee samen.

Deze aflevering vertelt Oscar Toebosch uit Cadier en Keer over dit project. Er wordt dialect gesproken.

Categorieën
ODE Opinie

Podcast aflevering 1

aflevering 1

Maria en Hanneke blikken terug op de vergaderingen van 7 en 8 juni 2022

7 juni was de eerste raadsvergadering.
ODE kwam met een motie over de gemeenschappelijke regelingen en een amendement op de verordening Hemelwater. Beiden zijn door de hele raad ondersteund: unaniem aangenomen.
Hoe zorgen we ervoor dat de mensen zelf iets te zeggen hebben over hoe het geld voor de gemeenschappelijke regelingen (in totaal bijna 30% van het budget van de gemeente) wordt besteed. Op dit moment hebben de gekozen raden geen vinger in de pap. Dat moet anders. De gemeenschappelijke regelingen moeten daarmee aan de slag en wij vragen ze hoe?
Mag je dat dan een motie van wantrouwen noemen, zoals PRO deed?  
We leggen ook uit wat een motie is en waar je aan moet denken bij gemeenschappelijke regelingen.  
En wat is een amendement?
 
Met een amendement veranderde ODE de verordening over de subsidie voor maatregelen voor regenwater, waardoor er minder kans is dat er misbruik gemaakt wordt van die subsidie. Wethouder Custers viel hier door de mand, kende hij zijn eigen verordening eigenlijk wel?
Twee onderwerpen kregen onze goedkeuring niet. Waarom waren we niet blij met ZoT de nieuwe organisatie die zich bezig gaat houden met verwarde mensen?  
En wat hadden we meer willen weten om een besluit te kunnen nemen over een plan van een boer die over wil gaan naar recreatie. In 2020 had de raad dat al eens goedgekeurd, maar de rechter oordeelde anders. Het moest dus nu opnieuw.
   
Maar hoe goed de vergadering ook verliep, hij begon verdrietig
woensdag 8 juni kreeg de raad het bestuursakkoord aangeboden, waarin de plannen staan voor de komende 4 jaar. En het college trad aan. ODE bedierf het feestje door te wijzen op langdurig zittende bestuurders en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Het is dan ook geen feestje, maar een serieuze zaak. 
Categorieën
ODE Opinie

ODE in de Etalage 1