De raad op de eerste plaats

De gemeenteraad is het hoogste orgaan

De raad op 1: De raad bepaalt welke kant de gemeente opgaat. Dat doet de raad door het college duidelijk te maken wat hij belangrijk vindt en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. De raad moet ook bekijken of het college van burgemeester en wethouders doet wat is afgesproken en niet meer geld uitgeeft dan ervoor vrij is gemaakt.


vindt dat de raad goed moet weten hoe zaken in elkaar zitten om een besluit te kunnen nemen. Alles moet duidelijk zijn: wat het college wil gaan doen, wat de inwoners ervan vinden en hoe het past binnen wat we willen bereiken.

De raad denkt en beslist zelf: Natuurlijk moeten raad en college goed met elkaar door een deur kunnen, maar de raad moet zelf kunnen beslissen of ze iets goed vindt of niet. Wat raadsleden
stemmen mag niet bepaald worden doordat iemand van hun partij wethouder is, of niet. Coalitie of strikte fractiediscipline (waardoor alle mensen van een partij hetzelfde moeten stemmen) zijn in strijd met de Grondwet (artikel 129) en passen niet in een moderne democratie.


vindt, net zoals in de Grondwet staat, dat raadsleden en fracties een eigen mening moeten kunnen vormen en die ook uiten in de raadsvergadering.

Democratie is méér dan de helft plus 1: Natuurlijk tellen de meeste stemmen, maar een plan is pas goed als zoveel mogelijk verschillende stemmen samen de meerderheid vormen. Twee grote partijen hebben wel veel mensen die hetzelfde stemmen, maar een aantal kleinere partijen vertegenwoordigen meningen die ook belangrijk zijn. Als hun mening nooit gehoord wordt klopt er
iets niet. 


vindt alleen besluiten waarin zoveel mogelijk verschillende meningen zich kunnen vinden echt democratische besluiten.

Vertegenwoordiging betekent ook verantwoording afleggen: De raadsleden vertegenwoordigen alle inwoners van de gemeente. Dan moeten ze dus ook uitleggen aan de inwoners waarom ze voor of
tegen iets gestemd hebben.


vindt dat raadsleden altijd aan de kiezers moeten uitleggen waarom ze iets beslissen en niet alleen maar om de vier jaar als er verkiezingen zijn.

Terug naar ODE aan de democratie