ODE on tour

ODE OPEN: Hier wil ik wonen

Voorjaar 2024 Gronsveld

locatie volgt
programma volgt

Gratis Entree

HIER WIL IK WONEN

We zijn opgegroeid in een van onze dorpen en willen niet weg, of we hebben ervoor gekozen om in Eijsden-Margraten te komen wonen.

Waarom vinden we fijn om hier te wonen? Wat bindt ons?

Wanneer we naar ons leven nu kijken, kunnen we daar wel antwoord op geven, maar hoe ziet de toekomst uit?

Kunnen we wat we hebben behouden of zelfs versterken? Wat hebben we niet, maar is straks wel nodig? Wat raken we
kwijt als er niks gebeurt?

Hoe blijven we aantrekkelijk voor jonge mensen? Hoe en waar wonen we? Hoe blijven we in contact met elkaar?

Hoe zorgen we voor mensen die ouder worden en zelfstandig wonen?

Hoe belangrijk blijft de eigen auto, of verplaatsen we ons anders? Waar moeten we aan denken en nu al regelen?

Onze natuur is van levensbelang, wij hebben die nog, maar hoe houden we de natuur gezond?

Hoe voorkomen we dat het toerisme een vloek wordt? Hebben boeren genoeg ruimte om te veranderen?

Wat verwachten we dat de overheid voor ons doet en waar en hoe kunnen we zelf de toekomst meebepalen?

We nodigen u uit om hierover van gedachten te wisselen met elkaar en met mensen die vanuit hun kennisachtergrond daar antwoorden op zoeken.

ODE gaat on tour en is elk half jaar in een andere kern.