Natuurlijke rommelhoekjes

‘Rommelhoekjes’ zijn plekken waar de natuur zijn gang kan gaan, waar de mens niet ingrijpt met hark, schep, of snoeischaar. Hoekjes die tijdelijk of voor langere tijd even ‘vergeten’ zijn.

Insecten en kleine zoogdieren vinden daar plekjes om te schuilen, jongen te krijgen en voedsel te vergaren. Wilde planten produceren er stuifmeel, nectar en zetten zaad.

Natuur heeft rommelhoekjes nodig, zeker in ons intensief gebruikte land en dat botst wel eens met hoe mensen naar hun omgeving kijken: wilde natuur prima, maar niet naast de tuin, de wei of het voetbalveld.

Toch is het voor ons allemaal goed om zo nu en dan ruimte te laten voor wat minder aangeharkte plekjes. We hebben de afgelopen jaren op allerlei manieren gemerkt hoe kwetsbaar we zijn.

Wanneer de natuur minder sterk wordt, worden wij dat ook. Natuurlijke rommelhoekjes helpen de natuur op peil te blijven. Een gezonde natuur betekent gezonde mensen, betekent een gezonde toekomst.

Daarom wil ODE de natuur hoekjes geven om een beetje aan te rommelen.