May the democracy be with you

ODE heeft goede hoop voor 2022. Er is het afgelopen jaar zoveel gebeurd, dat het niet anders kan of er gaat iets veranderen.

In 2021 doorstond Eijsden-Margraten een stevige bestuurlijke crisis. Het hele college liep over het randje en de burgemeester viel ervan af. Of het terecht was dat juist hij viel, is niet zeker.

Sommigen zullen er blij om zijn, anderen zullen hem missen, de meesten zal het niet zoveel kunnen schelen.
Dat is het lot van de politicus, hij kan altijd ten val komen.

Gevolg van de val van de burgemeester was een spervuur van beschuldigingen aan het adres van het college. Alle boosheid borrelde op en stroomde over de raadsleden heen.

Met name de leden van de oppositie hebben hun best gedaan om een onderzoek in te stellen naar vermoedens van belangenverstrengeling.

Het is niet goed gelukt om een integriteitsonderzoek voor elkaar te krijgen, uiteindelijk werd er, na  kort en oppervlakkig gekeken te hebben, geconcludeerd dat er geen sprake was van integriteitsschendingen. Tja.

Wat alle gedoe wel teweegbracht was dat er iets begon te bewegen in de raad. Ook bij de grote partijen was het nu algemeen belang voor en algemeen belang na.

Opeens leek iedereen te willen dat er iets veranderde in het Het huis van de burger, beter luisteren naar inwoners en met echte debatten in de raad.
Als we niet zo vlak voor de verkiezingen zaten , zouden we het bijna hebben geloofd.


wil 2021 afsluiten met hoop en 2022 beginnen met goede moed. In maart zijn gemeenteraadsverkiezingen en wij doen mee.  Open Democratisch Eerlijk, hoe duidelijk wil je het hebben?

Gebruik je stem in 2022

en stem wijs

May the democracy be with you*

 

*Aangepaste goede wens naar Starwars