7. Maria Janssen-Rutten (lijstduwer)

Maria Janssen-Rutten is degene met de meeste bestuurlijke ervaring in ODE. Ze begon als raadslid lang voordat Eijsden met Margraten fuseerde. Als jong meisje in de ‘studentenclub’ wees ze de notabelen al op hun plichten en ze heeft er nooit moeite mee gehad haar mond open te doen als ze onrecht zag.

Maria is een aanspreekpunt voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor. De inwoners van met name Eijsden maar ook steeds breder in de gemeente, weten haar goed te vinden.

Ooit raadslid voor de VVD, heeft ze er bewust voor gekozen raadslid te zijn in een lokale partij. Via PGE-M kwam ze bij EML (een fusie tussen PGE-M en SVM) waar ze fractievoorzitter werd van de zeven-, later achtkoppige fractie. Echter eenmaal in de raad, bleek het verkiezingsprogramma van EML een wassen neus. Maria heeft haar uiterste best gedaan om dat te veranderen, maar uiteindelijk kon ze zich niet meer met deze situatie verenigen en besloot als eenmensfractie de raadsperiode vol te maken.

Maria’s privéomstandigheden maken het ingewikkeld voor haar om direct mee te doen. ODE is blij dat zij desondanks besloten heeft om toch op de kieslijst plaats te nemen. We willen haar nog niet kwijt in de actieve politiek.

 

terug

Maria in de media