Boeren is vooruitzien

Tegenwoordig zijn er steeds vaker boeren die niet met hun bedrijf tegen de natuur vechten, maar met de natuur meebewegen.

In begin lijkt dat hopeloos en vooral geldverslindend, maar waar men wat langer bezig is ziet men hoe er een evenwicht ontstaat en de opbrengsten van akkers en vee, smaakvoller en voedzamer worden.
Geen druk op het milieu maar versterking van de ecologie, minder productie maar met een hoger rendement, kwaliteitsvoedsel waar mensen graag wat meer voor betalen.

Op deze manier boeren vraagt specialistische kennis, geld, geduld en vertrouwen.

Een wereld waarin boeren telkens met nieuwe regelgeving te maken krijgen, telkens nieuwe investeringen moeten doen die korte tijd later weer niet goed zijn, telkens hun goede bedoelingen overvleugeld zien worden door boeren die alleen maar in hun eigen belang denken en het land uitputten, werkt averechts.

De gemeente heeft weinig invloed op de landelijke regelgeving, maar het is wel belangrijk dat ze beleid heeft dat duidelijkheid geeft aan boer en natuur.

We hebben grote problemen en de boeren worden als schuldigen aangemerkt. Het klimaat ligt op hun bord, maar ook het landschap en het ecologisch evenwicht.

Wat hebben ze nodig om rendabel te boeren op een manier die het landschap en de natuur versterkt en wat hebben wij, inwoners, natuurverenigingen, gemeentebestuur ervoor over?

ODE wil samen beleid maken dat zekerheid geeft en duidelijkheid en waarmee we een hele tijd vooruit kunnen.

Het landschapsfonds geeft daarbij financiële armslag.

1.1 Wat is een landschapsfonds?

Een landschapsfonds is een fonds dat financiële middelen of kennis inzet voor projecten die een verbetering van het landschap bewerkstelligen. Het fonds voert niet zelf uit, maar beperkt zich tot het verstrekken van financiën en/of kennis.

 

dit citaat komt uit het Adviesrapport_Landschapsfonds_21062021 def