Bekend maakt bemind

Corona maakt het onmogelijk om bijeenkomsten te organiseren, waar we persoonlijk kunnen uitleggen wie we zijn en wat we willen. Toch zoeken we naar manieren om bekender te worden, zodat we straks meer dan een nieuwe naam op het stemformulier zijn.

Via onze wekelijkse ODE Quotes in huis-aan-huis-weekblad de Etalage geven we een inkijkje in onze opvattingen.
We maken ze prikkelend, zodat we jullie verleiden hier te komen lezen wat we precies bedoelen.

Op deze website presenteren we ook de mensen die straks op die kieslijst staan en de leden van ons bestuur. Achter de schermen zijn nog meer mensen actief. Ze denken kritisch mee, doen hand- en spandiensten en zorgen ervoor dat de mensen die voorop lopen zich gesteund weten.

Wanneer je ook mee wil doen, zien wij je graag komen.

terug