Ank Boers

Ank is secretaris en penningmeester van ODE. Ze woont in Margraten.

Ank is werkzaam als mediator (MfN geregistreerd)

Politieke ervaring heeft ze opgedaan als raadslid en commissielid voor een landelijke partij. Daarnaast deed ze bestuurlijke ervaring op als penningmeester en secretaris van kerkbestuur, diverse verenigingen en stichtingen.

Ik vind het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente optimaal kunnen genieten van al het goede en moois dat onze gemeente te bieden heeft. Vanuit de gemeentelijke politiek wordt direct invloed uitgeoefend op essentiƫle zaken die belangrijk zijn voor de inwoners. Het is daarom van groot belang dat door de bestuurders van onze gemeente op een juiste wijze invulling wordt gegeven aan de bevoegdheden die hen zijn toevertrouwd en ook in de juiste volgorde: De gemeenteraad stelt de kaders en het college van B&W voert uit. Dit alles vanuit een Open Democratische en Eerlijke houding.

Ik vind het een eer om ODE vanuit mijn bestuursfunctie te ondersteunen.